Loading...

Creation in motion

 

News

Obveščamo vas, da je bila naša družba Boeli orodjarna, d.o.o. / Boeli Tools, Ltd izbrana na Javnem razpisu za:

Vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017 – 2018«

Naziv operacije: ProFlow – celovito upravljanje proizvodnega procesa

Namen projekta ProFlow je vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja, izdelava produktno prodajnega videa, ter krepitev kompetenc-usposabljanja. Cilj projekta je s pomočjo popolne integracije vseh operativnih korakov proizvodnje povezati dobavitelje in kupce, ter hkrati omogočiti kupcem celovit pregled faz proizvodnje posameznih izdelkov, ki se delajo za njih, identifikacijo morebitnih težav še preden so ogroženi cilji proizvodnje posameznega izdelka in ustrezno samodejno obveščanje. Z neposrednim sledenjem vsem fazam proizvodnje je omogočeno sprotno spremljanje kakovosti proizvodnje ter učinkovito reagiranje v primeru težav. Izvedeno je bilo usposabljanje in uvajanje zaposlenih z avtomatiziranim - digitaliziranim proizvodnim procesom. Z avtomatiziranim načinom poslovanja postaja naše podjetje konkurenčneje na tujih trgih, kjer se tehnologija industrije 4.0 že uporablja. Za boljšo predstavitev proizvodnega procesa je izdelan prodajni reklamni film. Rezultati, ki jih pričakujemo so povečanje mednarodne konkurenčnosti, pospešitev delovnega procesa in širitev na tuje trge.

Javni razpis za izbor operacij delno financira RS in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Video

Scroll to Top